NIEUWE BROCHURE 2014

Brochure downloaden Brochure aanvragen

Disclaimer

Deze website is een product van Brand & Co b.v.

Brand & Co b.v. zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website
zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend.
Brand & Co b.v. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Brand & Co b.v. worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier.
Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Brand & Co b.v.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van
derden. Brand & Co b.v. heeft geen zeggenschap over deze websites. Brand & Co b.v. is dan ook niet verantwoordelijk
voor de inhoud van deze websites.

Brand & Co b.v. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Brand & Co b.v. op welke wijze dan ook.

Het Nederlands recht is van toepassing.